+38 (044) 499-60-60info@aton.ua

PRZEMYSŁOWE KOTŁY STALOWE NA PALIWO STAŁE ATON КСТ 100-1000

Коtły stalowe na paliwo stałe ATON КСТ 100-1000 są wydajnymi urządzeniami grzewczymi, mającymi zastosowanie w ogrzewaniu pomieszczeń wszelkiego typu, szczególne w warunkach braku infrastruktury gazowej. Urządzenia te odgrywają również znaczącą role w oszczędzaniu dzięki możliwości uruchomienia kotłowni , wykorzystujących alternatywny rodzaj paliwa. Modyfikacja КСТ-МП jest przeznaczona do wykorzystania takich paliw jak pellet, węgiel (frakcja od 6 do 25 mm). Modyfikacja КСТ przewiduje ręczne ładowanie paliwa, może to być drewno, węgiel, brykiety torfu.

Typoszereg składa się z urządzeń z automatycznym podaniem paliwa lub jednostek z ładowaniem ręcznym. Podanie automatyczne jest realizowane popzez przenośnik śrubowy, kocioł z podaniem automatycznym również posiada w komplecie zasobnik na paliwo.

Kotły serii КСТ 100-1000 mają dwubiegową konstrukcję gazorururową składającą się z komory spalania i przewodów spalinowych. Dwubiegowa konstrukcja przewodów spalinowych jest skonstruowana celem maksymalnego odbioru ciepła przy spalaniu, co w sposób oczywisty zwiększa sprawność kotła. Wymiennik ciepła jest wykonany ze stali o grubości 5-8 mm, co pozwoliło zwiększyć okres eksploatacji co najmniej do 10 lat, który to okres może być wydłużony pod warunkiem stosowania się do zaleceń producenta.

Kotły serii АТОН КСТ-МП są wyposażone w palniki retortowe. Podanie powietrza do komory spalania – przymusowe przy użyciu wbudowanych wentylatorów. Układ ten zapewnia równomierne spalanie nawet przy zastosowaniu paliwa niskiej jakości.

Wszystkie zasadnicze elementy urządzenia – kocioł, układ panika, system dopływu paliwa oraz powietrza składają się w jedyny zgrany mechanizm, praca którego jest sterowana automatycznie.

Użytkownik posiada możliwość ustawiania temperatury wody użytkowej. Parametr ten jest kontrolowany poprzez sterownik kotła. Sterownik pełni również funkcję zabezpieczenia przed zagotowaniem się wody w urządzeniu. Personel obsługujący posiada możliwość jednoczesnej kontroli polegającej na wskazaniach manometra oraz termometra bimetalicznego, zainstalowanych na króćcu wylotowym. Celem zapewnienia bezpiecznej pracy kocioł jest wyposażony w zawór bezpieczeństwa.

Nazwa parametrów j.m. КСТ-100 КСТ-150 КСТ-200 КСТ-250 КСТ-300 КСТ-400 КСТ-500 КСТ-600 КСТ-700 КСТ-800 КСТ-1000
Nominalna moc cieplna kW 99 150 200 250 300 420 500 620 700 830 980
Rodzaj paliwa Drewno, torf frezowany
Sprawność, min (przy spalaniu drewna W < 50%) % 81-84 81-84 81-84 81-84 81-84 81-84 81-84 81-84 81-84 81-84 81-84
Temperatura wody wypływającej z kotła °С 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Temperatura wody dopływającej do kotła °С 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Ciśninie robocze, max Mpa 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Ciśnieniie wody (dopuszczalne minimum) MPa 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Ilość nośnika ciepła м³ 0,5 0,55 0,6 0,68 1,4 1,6 1,85 1,85 2,35 2,4 2,8
Ilość wody, przepływającej przez kocioł przy Δt =25 °С м³/rok 3,41 5,16 6,9 8,6 10,32 14,45 17,2 21,33 24,08 28,55 33,71
Opór hydrauliczny mPa 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Temperatura spalin, min °С 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Nominalne ciśnienie powietrza przed kotłem Pa 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
Nominalny spadek ciśnienia za kotłem Pa 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Zanieczyszczenie, min  
CO mg/m³ 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250
Nox mg/m³ 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Długość czasu rozpalania godz 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3
Napięcie w sieci V/Hz 220-230/50 220-230/50 220-230/50 220-230/50 220-230/50 220-230/50 220-230/50 220-230/50 220-230/50 220-230/50 220-230/50
Moc znamionowa oprzyrządowania elektrycznego, max kW 0,132 0,132 0,325 0,325 0,325 0,325 0,62 0,62 0,74 0,74 0,8
Szybkość reagowania urządzeń zabezpieczających, max s 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Wymiary przyłączeniowe  
- podłączenie nośnika ciepła   65 65 65 65 80 80 80 80 80 80  
-króciec ааааа   40 40 2хG 1 1/2" 2хG 1 1/2" 2хG 1 1/2" 2хG 1 1/2" 2хG 1 1/2" 2хG 1 1/2" 2хG 1 1/2" 2хG 1 1/2" 2хG 2"
- komin mm 250x250 250x250 290x290 290x290 290x290 Ø300 380х980 380х980 Ø550 Ø550 380х960
Wymiary gabarytowe bez zaworu bezpieczeństwa  
Wysokość mm 1895 2250 2220 2270 2580 2580 2500 2500 2580 2580 2590
Szerokość mm 840 870 1040 1040 1270 1270 1466 1466 1480 1480 1466
Głębokość mm 1480 1680 1490 1880 2100 2100 2500 2500 3000 3000 3450
Waga kotła (bez wody) kg 950 1280 1950 2200 2600 3100 3800 3800 4500 4900 5400

Zalety kotłów stalowych na paliwo stałe ATON КСТ 100-1000

  • Możliwość stworzenia autonomicznego systemu ogrzewania na paliwie stałym
  • Ponad 10letni okres eksploatacji
  • Łatwość obsługi i podłączenia
  • Zwiększona (w stosunku do innych producentów) pojemność komory spalania
  • Możliwość zastosowania w systemach z obiegiem otwartym i zamkniętym
  • Sprawdzona latami konstrukcja
  • Opracowana na montażowych taśmach formujących technologia produkcji ze stałą i sprawdzoną jakością