Гарантія

1. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

1.1 Виробник гарантує відповідність апарата вимогам технічних умов і його нормальну роботу при дотриманні правил зберігання, монтажу та експлуатації. Гарантійний термін експлуатації апаратів - 5 років з дня введення в експлуатацію за умови проведення обов'язкового технічного обслуговування не рідше ніж один раз на рік починаючи з дати введення в експлуатацію. Технічне обслуговування - платна послуга. Актуальну інформацію відносно Уповноважених Сервісних Центрів, які мають право виконувати технічне обслуговування апарату можна отримати на сайті www.aton.ua, або в «ATON Group» за телефоном (044) 499-60-60.

Протягом гарантійного терміну користувач має право на усунення несправностей, які виникли в наслідок прихованих дефектів матеріалів, комплектуючих або вад конструкції. Плата за роботу і деталі не стягується. Замінені деталі переходять у власність сервісного центру.

1.2 Гарантійне обслуговування передбачає заміну будь-яких вузлів і деталей при виявленні дефекту виробника і не передбачає повернення грошей. Щорічне технічне обслуговування та інші профілактичні та налагоджувальні роботи відносяться до сервісного обслуговування і оплачуються власником апарату згідно діючого прейскуранту сервісної організації. Все, що пов'язано з гарантійними роботами, в тому числі виклик інженера, повністю безкоштовні.

1.3 У випадку порушення власником апарату нижче наведених «умов виконання гарантійних зобов'язань», підприємство-виробник та організації, які обслуговують ці апарати, не несуть відповідальність за їх працездатність. При виконанні гарантійних ремонтів, гарантійний термін збільшується на час перебування апарату в ремонті, починаючи від дня звернення споживача на підприємство.

1.4 Оформлення ГАРАНТІЙНОГО ПАСПОРТУ інженером сервісного центру обов'язково.

 

2. УМОВИ ВИКОНАННЯ ГАРАНТІЇ

 

2.1. Гарантія буде надаватися тільки в тому випадку, якщо:

 • апарат був встановлений і змонтований представниками ліцензованої монтажної організації без порушень умов та порядку монтажу, які передбачаються цими документами;
 • підключення газу було виконано спеціалістом міського, районного газового господарства або організацією з відповідними повноваженнями з приводу чого видані відповідні документи;
 • апарат введений в експлуатацію не пізніше 12-ти місячного строку від дати продажу;
 • перше введення апарату в експлуатацію проведено кваліфікованими спеціалістами Уповноваженого Сервісного Центру, який має Дозвіл Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду та ліцензію, укладений з виробником або його представником договір, на даний вид робіт;
 • при наявності у споживача гарантійних документів, з усіма відмітками - продаж, монтаж, підключення газу та введення в експлуатацію в «Акті введення в експлуатацію»;
 • від дати введення в експлуатацію або останнього технічного обслуговування пройшло не більше ніж 12 місяців і 15 днів.

 

2.2 Виробник не несе гарантійні зобов'язання в наступних випадках:

 • умови експлуатації приладу не відповідають інструкції виробника;
 • апарат встановлений і змонтований у місцях де не допускається розташування газового обладнання згідно ДБН В. 2.5-20-2001 "Газопостачання";
 • апарат експлуатується в приміщенні де ведуться будівельні або ремонтні роботи (пил і бруд можуть засмітити і вивести обладнання з ладу, привести до аварійної ситуації);
 • роботи з обслуговування устаткування надаються особою, яка не має на це належних повноважень;
 • виріб має механічні пошкодження, отримані після його передачі споживачеві;
 • якщо дефект спричинений зміною конструкції, яке не передбачено виробником;
 • якщо дефект викликаний дією кліматичних факторів або іншими зовнішніми впливами;
 • якщо на електричних компонентах апарату присутні сліди впливу підвищеної напруги живлення або сили електричного струму (почорніння в наслідок підгоряння, відшарування доріжок, здуття або розрив електронних компонентів плати управління);
 • якщо дефект виник в результаті забруднення газу, води, теплоносія, повітря, а також коливань тиску газу, теплоносія, напруги електричного живлення поза межами норми;
 • у разі порушення пломбування;
 • якщо тип або серійний номер виробу змінені, знищені, або були зроблені нерозбірливими.

Якщо дефект виник в результаті вище викладених причин, то таке обладнання буде обслуговуватися за кошти споживача.

 

2.3 Щорічне технічне обслуговування повинно виконуватися Уповноваженими Сервісними Центрами. Факт проведення щорічного технічного обслуговування обов'язково фіксується в паспорті в розділі "Історія устаткування протягом усього терміну експлуатації" та засвідчується печаткою Уповноваженого Сервісного Центру. Проведення щорічного технічного обслуговування оплачує споживач за прейскурантом Уповноваженого Сервісного Центру.

2.4 Для ефективної і безпечної експлуатації даного апарата він повинен бути укомплектований під час встановлення і монтажу додатковими запобіжними приладами:

 • відсічні крани контурів опалення, водопостачання та газопостачання;
 • фільтром на вході контуру гарячого водопостачання;
 • фільтром системи опалення на зворотному трубопроводі;
 • газовим фільтром на вході в газовий тракт апарату;
 • стабілізатором напруги електричного живлення 220В + / - 10%, 50 Гц.

Несправності, виникнення яких обумовлені відсутністю запобіжних приладів усуваються за рахунок користувача устаткування.

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Уповноважений Сервісний Центр зобов'язаний:

3.1 При виявленні дефекту, усунення якого лежить в рамках гарантійних зобов'язань виробника, Уповноважений Сервісний Центр зобов'язаний відновити працездатність апарата у встановлені чинним законодавством терміни без стягнення плати з Власника.

3.2 При виявленні дефекту після закінчення гарантійного терміну, або недотриманні користувачем умов виконання гарантійних зобов'язань у період гарантійного строку, Уповноважений Сервісний Центр зобов'язаний відновити працездатність апарата за рахунок Власника.

Власник зобов'язаний:

3.3 Неухильно дотримуватися правил експлуатації устаткування.

3.4 У разі виходу з ладу обладнання, щоб запобігти замерзанню системи опалення, в опалювальний період, Власник обладнання зобов'язаний негайно повідомити про аварійну ситуацію в УСЦ і повністю злити воду із системи опалення.

3.5 Не залишати обладнання в робочому стані за відсутності Власника більше ніж на 18 годин поспіль. В опалювальний період у разі відсутності Власника більше зазначеного терміну він зобов'язаний відключити обладнання і злити повністю воду із системи опалення.

3.6 Роботи з регулювання газової автоматики, необхідність яких викликана коливанням тиску газу в газопостачальної мережі не належать до гарантійних зобов'язань виробника та його представників, і компенсуються користувачем в повному обсязі.

3.7 У випадку необґрунтованого виклику представника сервісного центру витрати, пов'язані з його приїздом, в повному обсязі компенсує Власник обладнання.

 

4. АДРЕСА ТА НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ ДЛЯ ЗВЕРНЕНЬ .

 

4.1 У разі виявлення заводських дефектів вироби, або відхилень від нормальних режимів роботи обладнання, що виробляється або поставляється «ATON Group», власнику слід звертатися у відділ сервісу та гарантії за телефоном (044) 499-60-60 у м. Києві, або до Уповноважених Сервісних Центрів в регіонах України, список яких наведено на сайті www.aton.ua і в додатку до гарантійних зобов'язань.

4.2 З усіх питань щодо роботи Уповноважених Сервісних Центрів у регіонах України звертайтесь у відділ сервісу та гарантії «ATON Group» за телефоном (044) 499-60-60