+38 (044) 499-60-60info@aton.ua

OEM Usługi

KRASIŁOWSKA FABRYKA BUDOWY MASZYN S.A. w Krasiłowie, Ukraina należąca do holdingu ATON Group posiada następujące działy, sprzęt i zdolności produkcyjne:

  1. Dział obróbki wstępnej.
  2. Dział mechaniczny.
  3. Dział spawalniczy.
  4. Dział malowania.
  5. Dział montażowy.

1. Dział obróbki wstępnej ma dwie współczesne linię o wysokiej wydajności bazujące się na wykrawarkach CNC, zintegrowanych z nożycami kątowymi Finn Power SG-6. Takie oprzyrządowanie pozwala produkować części z walcowanego na zimno metalu o grubości od 0,5 do 3 mm rożnego stopnia złożoności metodą tłoczenia na zimno. Maksymalne wymiary części – długość 2970 mm, szerokość 1450 mm. Wydajność działu - przetwarzanie do 1000 ton blachy miesięcznie.

Dział obróbki wstępnej

Ponadto dział ten posiada trzy nowoczesne giętarki z kontrolerem numerycznym (CNC), firm HACO (2 szt.) I DARLEY (1 szt.) które mogą wyginać części z blachy o grubości do 6 mm i długości do 3 metrów.

Dział obróbki wstępnej
Dział obróbki wstępnej

 

2. Dział mechaniczny posiada duży park maszynowy z szerokimi możliwościami, w tym sześciowrzecionowe tokarki o wysokiej wydajności. W dziale również funkcjonują prasy bicia z siłą nacisku od 2500 and 10000 kN na których są produkowane części metodą wytłaczania na zimno ze stali 10. Współczynnik wykorzystania materiału wynosi 95-98%.Również w ramach działu funkcjonuje sekcja galwanizacji.

3. Dział spawalniczy posiada dwa nowoczesne zrobotyzowane kompleksy spawalnicze japońskiej produkcji (Panasoniс i МОТОМАN), co pozwala wytwarzać wyroby spawalnicze o różnej złożoności z gwarantowaną wysoką jakością. Dział posiada nowoczesny sprzęt do spawania półautomatycznego stali węglowej drutem spawalniczym w środowisku mieszaniny gazów ochronnych na bazie argonu. Grubość spawaniametalu wynosi do 6 mm. 

Dział spawalniczy
Dział spawalniczy
Dział spawalniczy

 

Ogółem w produkcji uczestniczą 45 stanowisk spawalniczych. Są również dwa stanowiska do badań w zakresie hydrauliki.
Wydajność działu - spawanie do 143640 m szwu miesięcznie.

4. W dziale malowania zainstalowano wyprodukowaną w Danii nowoczesną automatyczną linię do malowania “IDEAL LINE” – z kamerą natrysku elektrostatycznego "GEMMA" produkcji szwajcarskiej. Linia ta ma zamknięty podwieszony przenośnik do transportu detali w procesie malowania. Struktura linii obejmuje komorę przygotowania powierzchni, w której mają miejsce następujące operacje technologiczne: odtłuszczanie, fosforanowanie, płukanie wodą, płukanie demineralizowaną wodą. Następnie przy pomocy podwieszonego przenośnika części są podawane do komory suszarniczej, gdzie odbywa się proces ich suszenia w temperaturze 130 ° -150 ° C.. Po tym one trafiają do komory natryskowej "GEMMA", gdzie w polu elektrostatycznym z dwoma robotami i sześcioma rozpylaczami jest uruchamiany proces powlekania powierzchni proszkowymi farbami poliestrowymi na bazie żywic epoksydowych. Grubość natryskiwanej powloki jest regulowana w szerokim zakresie elektronicznym panelem sterowania. Po czym części trafiają do pieca polimeryzacji, gdzie w temperaturze 160-200 ° С odbywa się proces polimeryzacji farby. Średnia wydajność linii w ciągu 1 zmiany (8 godzin) ze współczynnikiem obciążenia 65% wynosi 500 m² pomalowanej powierzchni. Maksymalne wymiary części do malowania: długość - 2000 mm, szerokość - 300 mm, wysokość - 1400 mm. Wydajność działu - malowanie do 11331 m² powierzchni miesięcznie.

linię do malowania IDEAL LINE
linię do malowania IDEAL LINE
linię do malowania IDEAL LINE

 

linię do malowania IDEAL LINE
linię do malowania IDEAL LINE
linię do malowania IDEAL LINE

 

5. Dział montażowy jest wyposażony w 6 taśm montażowych.

Dział montażowy

Podstawowym sprzętem działu są:
Taśmy montażowe;

Dział montażowy

Elektryczne i pneumatyczne narzędzia ręczne;
Trzy stanowiska badawcze (gaz, hydraulika, elektryka).
W dziale również istnieje laboratorium do testowania kotłów gazowych o mocy do 50 kW oraz kotłów na paliwo stałe o mocy do 20 kW.